Generelle vilkår og betingelser

Påskekampanje - Løpesedlene følger med alle bestillinger som legges inn mellom 25.03.2024 og 07.04.2024 (kun så langt lageret rekker).

Premien i form av gratis frakt kan innløses frem til

21.04.2024 og premien i form av gratis frakt kan innløses frem til 30.05.2024.

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Telefon: +47 32 99 43 70 | www.horze.no | E-post: kundeservice@horze.no

Aksjeselskap med hovedsete i Fulda, AG Fulda, HRB 7995.

Administrerende direktører: Viola Rebmann, Niko Neuhof |

MVA-nummer: DE 288 579 384

Adgang til å delta: Alle personer som er 18 år eller eldre og som foretar et kjøp på e-handelsnettstedet vårt, er kvalifisert til å delta i konkurransen. Ansatte i Horze Group og deres nærmeste familiemedlemmer er ekskludert fra deltakelse.

Hvis en deltaker har begrenset rettslig handleevne, kreves samtykke fra vedkommendes juridiske representant.

Arrangøren forbeholder seg retten til å utelukke personer fra deltakelse etter eget skjønn dersom det foreligger gyldige grunner til det. Slike gyldige grunner er for eksempel

o Manipulasjon i forbindelse med tilgangen til eller gjennomføringen av konkurransen.

o Brudd på disse vilkårene og betingelsene

o Urettferdig handel eller falsk eller villedende informasjon i forbindelse med deltakelse i konkurransen.

KAMPANJEBESKRIVELSE OG KONKURRANSEPERIODE

I løpet av kampanjeperioden kan du vinne en refusjon for hver 21. bestilling i appen eller nettbutikken. Maksimalt refusjonsbeløp er 2000 kr. Premiene kan ikke overføres, refunderes eller byttes mot kontanter eller andre premier. Vinnerne vil bli kontaktet av kundeservice på slutten av kampanjeperioden.

Denne kampanjen er kun gyldig for sluttkunder som kjøper direkte via nettsiden eller appen vår.

DIVERSE

Personvern: For å delta i konkurransen er det nødvendig å oppgi personopplysninger. Deltakeren garanterer at personopplysningene han/hun oppgir, særlig fornavn, etternavn og e-postadresse, er sanne og korrekte. Personopplysningene som oppgis i løpet av konkurransen, vil utelukkende bli brukt i forbindelse med denne konkurransen. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke bli brukt til andre formål uten forutgående samtykke.

Ansvar: Horze International GmbH er ikke ansvarlig for tap, skade eller personskade som kan oppstå under deltakelse i konkurransen eller under bruk av de tildelte premiene. Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke i tilfelle skade på liv, lemmer eller helse eller i tilfelle svikaktig skjulte mangler.

Endringer og avslutning: Horze International GmbH forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene eller avslutte konkurransen når som helst uten forvarsel.

Rettslige skritt: Rettslige skritt er utelukket. Horze International GmbHs avgjørelser vedrørende konkurransen er endelige. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene blir helt eller delvis ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige vilkårene og betingelsene. I stedet for den ugyldige bestemmelsen gjelder den lovlig tillatte bestemmelsen som kommer nærmest det økonomiske formålet med den ugyldige bestemmelsen. Det samme gjelder i tilfelle et smutthull i disse vilkårene for deltakelse.