Det er slik det fungerer!

Generelle vilkår og betingelser

Påskekampanje - Løpesedlene følger med alle bestillinger som legges inn mellom 25.03.2024 og 07.04.2024 (kun så langt lageret rekker).

Premien i form av gratis frakt kan innløses frem til 21.04.2024 og premien i form av gratis frakt kan innløses frem til 30.05.2024.

Horze International GmbH | Flemingstr. 22 | 36041 Fulda

Telefon: +47 32 99 43 70 | www.horze.no | E-post: kundeservice@horze.no

Aksjeselskap med hovedsete i Fulda, AG Fulda, HRB 7995.

Administrerende direktører: Viola Rebmann, Niko Neuhof | MVA-nummer: DE 288 579 384

Adgang til å delta: Alle personer som er 18 år eller eldre og som foretar et kjøp på e-handelsnettstedet vårt, er kvalifisert til å delta i konkurransen. Ansatte i Horze Group og deres nærmeste familiemedlemmer er ekskludert fra deltakelse.

Hvis en deltaker har begrenset rettslig handleevne, kreves samtykke fra vedkommendes juridiske representant.

Arrangøren forbeholder seg retten til å utelukke personer fra deltakelse etter eget skjønn dersom det foreligger gyldige grunner til det. Slike gyldige grunner er for eksempel

o Manipulasjon i forbindelse med tilgangen til eller gjennomføringen av konkurransen.

o Brudd på disse vilkårene og betingelsene

o Urettferdig handel eller falsk eller villedende informasjon i forbindelse med deltakelse i konkurransen.

1. KAMPANJEBESKRIVELSE OG KONKURRANSEPERIODE

I løpet av kampanjeperioden vil kunder som handler i denne perioden kunne finne en flyer i form av et påskeegg i pakken (så langt lageret rekker). Hver flyer inneholder en premie som kan løses inn i forbindelse med kjøp hos Horze (nettbutikk eller i appen).

Denne kampanjen gjelder kun for sluttkundekjøp som gjøres direkte via vår nettside eller app.

2. MULIGE PRISER, SANNSYNLIGHETER OG INNLØSNINGSBEGRENSNINGER

For et totalt antall på 20 000 flyers er sjansen for å vinne en gratis bestilling 5 %, mens sannsynligheten for å motta en nagle i form av gratis frakt er 95 %.

Innløsningsperiode:

Kampanjen starter 25.03.2024 og avsluttes 07.04.2024 og varer kun så lenge lageret av løpesedler rekker. Premiene (i form av ordrerefusjoner) kan innløses frem til 21/04/2024. Du kan løse dem inn ved å kontakte vår kundeservice og oppgi koden på løpeseddelen. Maksimal refusjonsverdi er 200 euro. Nittene og den tilhørende koden for gratis frakt kan innløses uavhengig av hverandre i nettbutikken og appen vår frem til 30.05.2024.

Premiene kan ikke overføres, refunderes eller byttes mot kontanter eller andre premier.

3. INNLØSNING AV SKRAPELODDET

Hovedpremie:

Hovedpremien inkluderer en refusjon av bestillingen til en maksimal verdi av 2000 kr. For å løse inn premien må du kontakte vår kundeservice på e-post eller telefon og oppgi koden som vises på løpeseddelen og ordrenummeret på pakken som inneholder løpeseddelen. Kan innløses frem til 21.04.2024.

Tombolalodd:

Nitten inneholder en premie i form av en rabattkode for gratis frakt. Koden finner du på løpeseddelen og kan løses inn uavhengig av hverandre når du gjennomfører en ny bestilling i appen eller nettbutikken. Kan innløses frem til 30/05/2024.

4 DIVERSE

4.1 Personvern : For å delta i konkurransen er det nødvendig å oppgi personopplysninger. Deltakeren forsikrer at personopplysningene han/hun oppgir, særlig fornavn, etternavn og e-postadresse, er sanne og korrekte. Personopplysningene som oppgis i løpet av konkurransen, vil utelukkende bli brukt i forbindelse med denne konkurransen. Alle opplysninger vil bli behandlet konfidensielt og vil ikke bli brukt til andre formål uten forutgående samtykke.

4.2 Ansvar: Horze International GmbH er ikke ansvarlig for tap, skade eller personskade som kan oppstå under deltakelse i konkurransen eller under bruk av de tildelte premiene. Ovennevnte ansvarsbegrensning gjelder ikke i tilfelle skade på liv, lemmer eller helse eller i tilfelle svikaktig skjulte mangler.

4.3 Endringer og avslutning: Horze International GmbH forbeholder seg retten til å endre vilkårene og betingelsene eller avslutte konkurransen når som helst uten forvarsel.

4.4 Rettslige skritt : Rettslige skritt er utelukket. Horze International GmbHs avgjørelser vedrørende konkurransen er endelige. Dersom en bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene for deltakelse blir helt eller delvis ugyldig, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige vilkårene og betingelsene for deltakelse. I stedet for den ugyldige bestemmelsen gjelder den lovlig tillatte bestemmelsen som kommer nærmest det økonomiske formålet med den ugyldige bestemmelsen. Det samme gjelder i tilfelle et smutthull i disse deltakelsesvilkårene.