Horze Guide

Vær forberedt på ulykker


Hester er uforutsigbare dyr som klarer det utroligste. Man kan ofte spørre seg selv hvordan i all verden hesten klarte å skade seg til tross for at det ikke fantes noe den kunne skade seg på da ulykken skjedde. Hadde det enda vært spiker som stakk ut et sted, planker som hadde falt ned eller andre gjenstander den kunne kommet borti hadde man fått en forklaring. Men ofte er det ikke slik. Her får du nyttige tips om hvordan du best mulig kan være forberedt om uhellet er ute.

  • Det første du bør gjøre, er å skrive opp telefonnummeret til veterinæren i nærheten av telefonen både i stallen og i huset. Nummeret bør også være lagret på mobiltelefonen din.
  • Du bør også ha nummeret til nærmeste legevakt tilgjengelig, og vite hva som er raskeste vei til både legevakt og akuttmottak i tilfelle en av elevene eller kundene dine skader seg. Hvis dette skjer, bør du også sjekke over hesten og se om den er i orden.
  • Dersom din faste veterinær ikke er tilgjengelig når du trenger øyeblikkelig hjelp, spør om hun eller han har noen andre veterinærer å anbefale.
  • Det er viktig med jevnlig vedlikehold av hestehengeren din, slik at du alltid har den tilgjengelig om noe skulle skje. I tillegg kan det være lurt å ha en ekstra henger man kan låne dersom din egen allerede er i bruk.
  • Lag en telefonliste over venner, naboer og familie som kan hjelpe deg dersom noe skjer. Det kan være lurt å henge denne listen i stallen slik at andre også kan få tak i hjelp dersom du ikke er tilstede.
  • Plasser førstehjelpsskrinet på en plass alle kan se det, slik at de vet hvor det er. Her er en liste over hva det bør inneholde:

Å være forberedt på ulykker er viktig for både mennesker og hester. Uhell kan komme til å skje, men ved å fjerne potensielle farer vil man redusere eller unngå mange ulykker.