Horze Guide

Nyttige tips om oppstalling


Her får du flere gode råd dersom du har tenkt å ha hesten din oppstallet et sted.

 • Les nøye gjennom kontrakten og gjør deg forstått med hva som står der før du skriver under. Den skal være oppdatert i forhold til hva som tilbys. Unngå muntlige avtaler, dersom det oppstår problemer kan disse være vanskelige å bevise. Du bør også notere telefonnummer du kan kontaktes på dersom noe skulle skje i stallen. Dette er typiske ting en kontrakt inneholder:
  • Når hesten fôres, hvor den fôres og hva slags fôr den får.
  • Oppstallingsforhold. Om hesten skal stå på boks, i luftegården eller på utegang.
  • Hvilke prosedyrer man har i en nødsituasjon.
  • Hva du skal betale for fôr, flis, trening og andre tjenester.
  • Hvilke fasiliteter på stedet du har anledning til å bruke.
  • Åpningstider i stallen.
  • Sikkerhetsreglene i stallen.
 • Sørg for å betale regningen i tide. De som driver stallen er avhengig av disse pengene for å kunne bestille inn nytt høy, kraftfôr og flis når de trenger det.
 • Ikke bruk utstyr eller ta fôr uten å spørre om det først. Spør alltid stalleieren eller de andre oppstallørene før du låner tingene deres. Det er lurt å merke utstyret med navn, slik at alle vet at det er ditt. Hvis noe blir borte vet man hvem som eier det når det kommer til rette.
 • Dersom du mener hesten din ikke får riktig mengde høy eller kraftfôr, snakk med stalleieren. Det samme gjelder dersom du får problemer i forhold til de andre oppstallørene. God kommunikasjon kan løse mange problemer i stallen før de blir for store.
 • Før du håndterer andres hester skal du ha tillatelse fra eieren eller stalleier. Du vet aldri hvordan hesten kan oppføre seg når den blir leid ut i luftegården, fôret, skiftet dekken på eller stelt.
 • Husk å rydde opp etter deg når du har møkket boksen eller stelt hesten. Legg pussekassen, utstyr, dekken, grime og leietau på plass, slik at ingen snubler over det i stallgangen.
 • Når du er i stallen er det viktig å være hyggelig mot de andre som er der. Frekke kommentarer og dårlig oppførsel skaper et dårlig miljø, på et sted folk ønsker å komme for å slappe av og hygge seg med hest og ridning. Dersom det oppstår ubehagelige situasjoner bør du snakke med stalleieren slik at de kan ta tak i problemet.
 • Når du er i stallen er det viktig å være hyggelig mot de andre som er der. Frekke kommentarer og dårlig oppførsel skaper et dårlig miljø, på et sted folk ønsker å komme for å slappe av og hygge seg med hest og ridning. Dersom det oppstår ubehagelige situasjoner bør du snakke med stalleieren slik at de kan ta tak i problemet.
 • Hvis du føler at hesten din ikke får den maten eller stellet den bør ha, er nok ikke denne stallen riktig for deg. Du trenger ikke å oppgi noen årsak for hvorfor du flytter hesten, og sørg for å avslutte leieavtalen på en hyggelig måte slik at du ikke brenner noen broer. Å forlate stallen uten noen form for drama er den beste måten å gjøre det på.