« Tilbake / Hest / Fluebeskyttelse / Fluesprayer og insektsprayer

Effol Horsefly Blocker +, 500ml

299,00 kr
Pris inkl. MVA ekskl. Fragt
0.5 l (598,00 kr / l)
( 3 )
Spar opptil 50% på vår- og sommerartikler
+ EXTRA 17% rabatt på Horze & B Vertigo
+ EXTRA 9% rabatt på andre merker
Kopier kode: SUMMER-DEAL
Gjelder i appen og i nettbutikken: 1000 kr er det minimale bestillingsbeløp. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Hvis du returnerer ett eller flere av produktene, vil vi refundere den nedsatte pris på det returnerte produktet. Gjelder ikke ekskluderte produkter (informasjon på produktsidene). Gjelder t.o.m. 15.07.2024.
Farge: Multi Languages
Multi Languages Effol Horsefly Blocker +, 500ml
Norwegian Effol Horsefly Blocker +, 500ml
One size
Horze logo
Frakt fra Horze
SAMLE POENG med denne varen som Horze Club-medlem.
Gratis Frakt
Gratis frakt ved kjøp over 1 190 kr
30 dagers returrett
Viktig informasjon
Vær forsiktig ved bruk av biocidprodukter. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
GHS02 GHS07
Faresetninger
 • H226 - Brannfarlig væske og damp.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
 • P271 - Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
 • P301 - VED SVELGING:
 • P305 - VED KONTAKT MED ØYNENE
 • P330 - Skyll munnen.
 • P331 - IKKE framkall brekning.
 • P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P351 - Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til ...

Beskrivelse

Kleggfri.

Takket være kombinasjonen av icardin-baserte aktive ingredienser og ekstra sterk lukt, er dermatologisk testet Effol Horsefly Blocker + ekstra sterk og et svært effektivt spray mot klegg. Den formelen i sprayflaske, med en langvarig effekt er utviklet i samarbeid med det sveitsiske tropiske institutt for å beskytte mot bitt fra klegg, flått, mygg og fluer og har forebyggende effekt mot sommereksem.Ryttere i over 50 land har tillit til den effektive Effol Horsefly Blocker.

Teknisk beskrivelse:

Inneholder: En sammensetning av icaridin-baserte aktive ingredienser.

Produkt-ID: 307715

Les Omtaler:

Farge: