« Tilbake / Merker / Effol

Effol Effol antiflue-rullestick, 50 ml

199,00 kr
Pris inkl. MVA ekskl. Fragt
0.05 l (3.980,00 kr / l)
Farge: Ikke spesifisert
Ikke spesifisert Effol antiflue-rullestick, 50 ml
One size
Horze logo
Frakt fra Horze
Gratis Frakt
Gratis frakt ved kjøp over 1 190 kr
30 dagers returrett
Viktig informasjon
Vær forsiktig ved bruk av biocidprodukter. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
GHS02 GHS07
Faresetninger
 • H226 - Brannfarlig væske og damp.
 • H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger
 • P101 - Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 - Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt.
 • P235 - Oppbevares kjølig.
 • P305 - VED KONTAKT MED ØYNENE
 • P338 - Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 • P351 - Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 • P403 - Oppbevares på et godt ventilert sted.
 • P501 - Innhold/beholder leveres til ...

Beskrivelse

Ikke bare for hesten.

Mobil fluebeskyttelse å ha med deg, som også beskytter rytteren mot plagsomme insekter. Enkel å påføre og spesielt egnet til bruk rundt hestens øyne, nese og sår.

Teknisk beskrivelse:

Inneholder: En sammensetning av akridinderivatbaserte aktive ingredienser.

Produkt-ID: 307684

Les Omtaler:

Dette produktet har ingen anmeldelser ennå. Hjelp oss og andre kunder ved å skrive en anmeldelse.

Farge: